bilgi@nasrullahzadevakfi.org.tr

Sık Sorulan Sorular
Buradasınız: Anasayfa / Sık Sorulan Sorular
Sık Sorulan Sorular
Firmamız hakkında tüm merak ettiklerinizi aşağıdaki sorular içinde bulabilirsiniz
YENİ VAKIFLARIN LİSTESİNİ NASIL TEMİN EDEBİLİRİM?
Türk Medeni Kanununa göre kurulan yeni vakıfların listesi Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresimizde yayımlanmakta olup, bu linkte çıkan arama motoruna vakfın ismini ya da bulunduğu İlin adını yazdığınız taktirde, o isimde ya da o İlde bulunan Yeni Vakıfların iletişim bilgileri ile sıralı listesini temin edebilirsiniz.
BURS VEREN VAKIFLAR HANGİLERİDİR?
Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresinde senetlerine göre Burs veren vakıfların listesi mevcuttur. Bu adresten burs veren vakıfların adres ve telefon numaraları temin edebilirsiniz. Ayrıca burs verilmesi için gereken koşullar burs alacağınız vakıf tarafından belirlenmekte olup, burs verip vermeyecekleri yetkili organ kararı ile belirlenmektedir.
VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR VE VERGİ MUAFİYETİ TANINMA ŞARTLARI NELERDİR?
Vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesini Genel Müdürlüğümüz www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz. Ayrıca; Vakıflara vergi muafiyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile tanınmakta olup, Şartları Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. www.gib.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.
YENİ BİR VAKIF NASIL KURULUR VE NELER GEREKLİDİR?
Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıflar; Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterirler. Yabancılar, Türkiye'de, hukukî ve fiilî mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. Yeni vakıf kurulması ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve vakıf senet örneğini Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz.
YENİ KURULAN VAKIFLARIN KURULUŞ MAL VARLIĞI HAKKINDA BİLGİ İSTİYORUM?
5737 sayılı Kanuna göre; Yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgarî mal varlığı her yıl Meclisçe belirlenir. Vakıflar Meclisinin 28/12/2009 tarih, 703/571 sayılı kararıyla; 2010 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgari malvarlığı, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden 50.000.- (ellibin) TL olarak belirlenmiştir, Türk Medeni Kanununa göre kurulacak yeni bir vakfın İlk kuruluş malvarlığı amaçlarına göre yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin takdirindedir.
VAKIFLAR MAL EDİNEBİLİRLER Mİ?
Vakıflar; mal edinebilirler, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa, Denetim Makamının görüşü alınarak mahkeme kararı ile sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir. Vakıf yöneticileri, iktisap ettikleri veya değiştirdikleri taşınmaz malları tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirirler. Ancak; mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamulaştırmalarda kamu yararı kararını vermek meclisin görevleri arasındadır.
VAKIFLARA ÜYE OLABİLİR MİYİM?
Türk Medeni Kanununun 101. maddesine göre 01.01.2002 tarihi itibariyle vakıflara üyelik yoktu, ancak Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 tarihli kararı gereğince bu hüküm iptal edilmiş ve 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak vakıflara (Vakıf senetlerinde üyeliğe ilişkin hüküm bulunması halinde) üye alımı başlamıştır. Konuyla ilgili bilgi(2011/8 nolu genelgenin B.2 nolu maddesinde ) web sitemizden temin edilebilir.
VAKIFLAR YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN BAĞIŞ YA DA YARDIM ALABİLİR Mİ?
Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilirler, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilirler. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir. Yurtiçindeki Kamu Kurumlarından yapılan yardımlarda 5072 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.
VAKIFLAR YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ŞUBE VE TEMSİLCİLİK AÇABİLİRLER Mİ?
Vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğe beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin usûl ve esaslar www.vgm.gov.tr internet adresimizde sitemizdekiVakıflar Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Vakıf senetlerinde yer almak kaydıyla, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilirler.
VAKIFLAR YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ŞUBE VE TEMSİLCİLİK AÇABİLİRLER Mİ?
Vakıflar, vakıf senetlerinde yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlüğe beyanda bulunmak şartıyla şube ve temsilcilik açabilirler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin usûl ve esaslar www.vgm.gov.tr internet adresimizde sitemizdekiVakıflar Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Vakıf senetlerinde yer almak kaydıyla, amaç veya faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilirler.
VAKIFLARDAN TEFTİŞ VE DENETLEME PAYI ALINMAKTA MIDIR?
Teftiş ve Denetleme Payı 5737 sayılı Yeni Vakıflar Kanununun yürürlük tarihi (27.02.2008) itibariyle kaldırılmış olup, 31.12.2007 yılı sonuna kadar ödenmeyen geçmiş yılların Teftiş ve Denetleme Paylarının ödenmesi gerekmektedir
VAKIFLAR PARALARINI DEVLET BANKALARI HARİCİNDE BİR BANKADA DEĞERLENDİREBİLİRİMİ?
Vakıflar, varlıklarını, ekonomik kural ve riskleri gözetmek suretiyle Türkiye de bulunan herhangi bir bankada değerlendirebilirler.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALELERİNİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?
Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimiz ihale ilanları www.vgm.gov.tr internet adresimizde yayımlanmakta olup, İstediğiniz ihaleye ait detaylı bilgilere web sitemiz ana sayfa üzerinden İhale İlanları linke girildiğinde, gelen tabloda ihale dokümanları sütunu altında "Word " veya "Excel" simgelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca her konuda detaylı bilgi ve görüşmelerde bulunmak üzere ilinizdeki ya da ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurabilirsiniz
KİRALIK VAKIF TAŞINMAZLARI HAKKINDA NASIL BİLGİ EDİNEBİLİRİM?
İstediğiniz bilginin mahiyetine göre Genel Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığına ya da bulunduğunuz ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurabilirsiniz Ayrıntılı bilgi İçin Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı Tel: 0312 415 51 99
VAKIF TAŞINMAZLARI HANGİ USULLE KİRAYA VERİLMEKTEDİR? KİRALAMA İHALE İLANLARI NE ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR?
Vakıf taşınmazlar, bütün vergi ve harçları kiracısına ait olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmektedir. Bu kanun gereği kiraya verilme usulü, kapalı teklif, açık teklif, pazarlık ve kıymet takdiri suretiyle yapılmaktadır. Vakıf taşınmazlara ait kira ilanları da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLAR HAKKINDA NEREDEN BİLGİ ALABİLİRİM?
Genel Müdürlüğümüze ait 24 ilde bulunan Bölge Müdürlüklerimizden bilgi alınması mümkündür. Bölge Müdürlüklerimizin adres ve telefon numaralarını www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz.
VAKIFLARDAN KİRALANAN BİR GAYRİMENKUL BAŞKASINA DEVREDİLEBİLİR Mİ?
Vakıflardan kiralanan bir gayrimenkulün başkasına devri işleri taşınmazı halen kullanan kiracı ile devir almayı düşünen kişinin öncelikle aralarında mutabık kalmalarını müteakip ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğünden izin alınmak ve yeni belirlenen şartları ve kirayı kabul etmek kaydıyla mümkün olabilmektedir.
VAKIF TAŞINMAZLARININ KİRA ARTIŞ ORANLARI NE ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR?
Kira artışları Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Üretici Fiyat Endeksleri doğrultusunda emsal ve rayiçlere uygun olarak tespit edilmektedir.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT TAŞINMAZLARI KİRALAYARAK, KAÇ YIL KULLANABİLİRİM?
Kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemeniz ve vakıf taşınmazda akde aykırı bir durum oluşturmadığınız takdirde, sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde uzun süre kullanmanız mümkün olmaktadır.
VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARDA KİRACILAR İSTEDİKLERİ ŞEKİLDE TADİLAT YAPIP KENDİ MÜLKLERİYMİŞ GİBİ DAVRANABİLİRLER Mİ?
Vakıf taşınmazların kiracıları; Kiraladığı taşınmaz malı ne şekilde teslim almışsa sözleşmenin bitiminde yine aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, kiracı tarafından yapılan ve aksine koşul bulunmayan kepenk, raf, dolap, döşeme, tavan, camekân, kalorifer gibi ilaveleri sürenin sonunda bedelsiz olarak idareye bırakmayı kabul eder. Giderleri tamamen kendisine ait olmasını kabul etse dahi, idareden resmen yazılı izin almadan bölme, duvar, kapı, oda gibi taşınmaz malın esas yapısını değiştiremez ve herhangi bir ek yapamaz. Aksi takdirde taşınmaz malı eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. Bu gibi hallerde idare kira sözleşmesini fesihte de serbesttir. Kiralanan taşınmaz eski eser ise, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tasarruf edilir. Kiracı idareden ve yetkili kamu kurullarından izin almadan taşınmaz malda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. İdareden yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler vakfa bağışlanmış sayılır ve sökülemez. Ancak, bu inşaat ve ilaveler taşınmaz malın başka bir yoldan kullanılmasına ve serbestçe kiraya verilmesine engel olabilecek şekilde ise, kiraya verilen yeri kiracı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
​VAKIFLARA AİT HAYRAT VE AKAR TAŞINMAZ MALLARI SATINALABİLİRMİYİM?
Akar nevinden olan vakıf taşınmaz malları 5737 Vakıflar Kanunun 12. maddesindeki şartları taşıması halinde Bölge Müdürlüklerinin teklifini müteakip, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Vakıflar Meclisinin nihai kararı ile Kamu kurum ve kuruluşlarına 2942/4650 kamulaştırma kanununun 30. maddesi gereğince anlaşma suretiyle, gerçek ve tüzel kişilere ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ihale suretiyle satışı yapılmaktadır. Hayrat nevinden olan vakıf taşınmaz malları ise, adı geçen kanunun 15. maddesindeki (Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak vakıflara ait olup, tahsis edildikleri amaca göre kullanılmaları kanunlara veya kamu düzenine aykırı yahut tahsis amacına uygunluğunu kaybetmiş, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılması mümkün olmayan taşınmazlar;) şartları taşıması halinde aynı prosedüre göre satışı yapılmaktadır.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın
gtpara türkçe porno izle viagra fiyat konulu porno watch porn etil alkol